Nuostatai

Nuostatai

Svarbu

Papildoma informacija apie varžybų vykdymo sąlygas dėl COVID-19 bus skelbiama skiltyje Turų informacija prieš kiekvieną turą.

Apie varžybas

Vilniaus OS sprintų taurė - tai 5 turų orientavimosi sporto varžybos, kurios sausio - gruodžio mėnesiais vyksta skirtingose Vilniaus miesto vietose. Šio renginio pagrindiniai tikslai:

  • populiarinti orientavimosi sportą Vilniaus mieste;
  • padėti orientacininkams geriau pasiruošti OS bėgte sezonui
  • skatinti laisvalaikį aktyviai praleisti lauke;
  • supažindinti su skirtingomis Vilniaus miesto vietovėmis ir jų žemėlapiais.

Varžybų rungtis - prailgintas sprintas.

Varžybos vykdomos vadovaujantis Lietuvos orientavimosi sporto federacijos orientavimosi sporto varžybų taisyklėmis (redakcija, galiojanti nuo 2014.05.22). Varžybų rungtis - prailgintas sprintas.

Organizatorius

Orientavimosi sporto klubas „Ąžuolas“ 

Turų vieta ir laikas

Varžybų 5 turai vykdomi Vilniaus mieste. Turų pradžia 12:00. Atvykimas iki 11.30 h

Varžybų turų kalendorius

Detalesnė informacija apie tikslias varžybų vietas bei laiką bus skelbiama prieš kiekvieną turą sprintai.okazuolas.lt skiltyje Turų informacija.

Dalyvių grupės

M/V 1 Vaikai (2006 ir jaunesni)
M/V 2 Jauniai (2005-2002)
M/V 3 Veteranai 40 - 55 (1965-1980)
M/V 4 Veteranai 55+ (1964 ir vyresni)
M/V E Elitas Amžius neribojamas

 

Registracija

M/V 1, 2, 3, 4, E grupių dalyvių  išankstinė registracija yra privaloma. Registracija vyksta atskirai į kiekvieną etapą svetainėje www.dbsportas.lt. Registracija galima tik iki nurodytos registracijos datos pabaigos.

Mokiniai, norintys dalyvauti mokyklų lygoje, registracijos metu privalo nurodyti atstovaujamos bendrojo ugdymo mokyklos pavadinimą

Starto mokestis

Mokestis už startą mokamas pavedimu. Mokant grynais varžybų dieną bus taikomas dvigubas mokestis!  

 

Kaina už vieną turą

(pavedimu arba sąskaita faktūra)

Mokant grynais varžybų dieną 
Moksleiviai 1 Eur 2 Eur
Studentai ir senjorai 4 Eur*​​​​​  8 Eur
Visi kiti 6 Eur 12 Eur

*Varžybų dieną sekretoriate pateikite galiojantį studento arba senjoro pažymėjimą.

Dalyvis, mokantis už savo startą, privalo susimokėti pavedimu likus dienai iki varžybų. Jei klubas moka pavedimu pagal gautą sąskaitą faktūrą, pavedimą galima atlikti po varžybų mokėjimo paskirtyje nurodant varžybų pavadinimą, registruojamo asmens vardą ir pavardę, distanciją, gimimo datą, klubą ir el. pašto adresą.

Mokestis mokamas:

Orientavimosi sporto klubas "Ąžuolas", įmonės kodas 193269519

A.s. Nr. LT427044060001311849, AB "SEB bankas", banko kodas 70440 (mokėjimo paskirtyje nurodykite turą, asmens už kurį mokate vardą, pavardę ir klubą).

Užsiregistravus, bet neatvykus į varžybas, dalyvis moka 50 proc. starto mokesčio dydžio baudą.

Atsižymėjimas

Atsižymėjimas su SPORTident kortelėmis.Bus aktyvuotos SIAIR+ stotelės.

Dalyviai, kurie neturi SPORTident kortelių arba SPORTident SIAC kortelių, jas galės išsinuomoti varžybų registracijos vietoje iš organizatorių. Paprastos Sportident kortelės nuomos kaina vienam etapui: moksleiviams – 0,50 Eur, suaugusiems – 1 Eur. Bekontaktės SI Air kortelės  nuomos kaina vienam etapui: moksleiviams – 1 Eur, suaugusiems – 2 Eur.

Jeigu nuomojate SPORTident kortelę, tą turite padaryti varžybų dieną iki 11:30h.  Po 11:30h SPORTident kortelės nebus nuomojamos!

Dalyvis, pametęs išnuomotą SPORTident arba SPORTident SIAC kortelę, privalo atlyginti organizatoriams nuostolius ir kompensuoti prarastą kortelę.

Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

Atskiruose turuose nugalėtojai savo grupėse nustatomi pagal geriausią trasos įveikimo laiką. Taurės įskaitai sumuojami dalyvio atskiruose turuose surinkti taškai, jie apskaičiuojami pagal formulę Tn/Td × 1000 =A, (kur Td – dalyvio sugaištas laikas trasoje, Tn – nugalėtojo laikas, A – gauti taškai).

Taurės įskaitoje nugalėtojai nustatomi pagal 4 (iš 5) turuose surinktą didžiausią taškų sumą. Mažiau nei 4 turuose startavę dalyviai bendroje įskaitoje rikiuojasi žemiau už tuos, kurie dalyvavo visuose 4 turuose, nepriklausomai nuo surinktų taškų sumos. Dalyviams surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama iškovojusiam daugiau aukštesnių pozicijų. Diskvalifikuotas dalyvis taškų turo metu negauna.

1 - 4 turo M ir V amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami varžybų rėmėjų prizais. Finalinis apdovanojimas vykdomas paskutinio turo metu pasibaigus varžyboms.

Mokyklų lyga

Moksleiviai iš tų pačių bendrojo ugdymo mokyklų (gimnazijos, pagrindinės, pradinės, vidurinės) dalyvauja mokyklų lygoje. Lygoje sumuojama 10 geriausiai pasirodžiusių moksleivių iš tos pačios mokyklos taškų suma, nepriklausomai kokioje grupėje jie startavo. Geriausių mokyklų komandos bus apdovanotos specialiais prizais.

Moksleiviai, kurie registracijos metu nenurodė savo atstovaujamos bendrojo ugdymo mokyklos, tą gali padaryti varžybų dieną iki 12:00. Mokyklos nenurodę moksleiviai, negalės tame ture iškovoti taškų savo mokyklai. 

Atrask Vilnių orientuodamasis

Orientavimosi sporto klubas Ąžuolas organizuos praktinius užsiemimus "Atrask Vilnių orientuodamasis". Šis Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Šiuo projektu siekiame bendradabiaujant su Vilniaus mikrorajonų seniūnijomis, bendruomenėmis, neįgaliųjų draugijomis ir bendrojo lavinimo mokyklomis sudaryti sąlygas visoms Lietuvos socialinėms grupėms susipažinti su orientavimosi sportu ir aktyviai praleisti laiką susipažįstant su įvariomis Vilniaus vietomis. 

Užsiemimai vyks kartu  su Vilniaus sprintų taurės varžybomis, todėl  projekto dalyviai galės pamatyti, kaip vyksta orientavimosi sporto varžybos, išbandyti jiems pritaikytas trasas ir pasidalinti savo įspūdžiais su šios sporto šakos entuziastais.

Kviečiame startuoti nemokamai  projektui skirtose OPEN A (ilgesnė trasa)  ir OPEN B  (trumpesnė trasa) grupėse!

Daugiau informacijos

Kita

Esant nepalankioms oro sąlygoms ar kitiems nenumatytiems atvejams, galimi tvarkaraščio pakeitimai. Tokio pobūdžio informacija bus skelbiama iš anksto – sekite informaciją varžybų puslapyje.

Organizacija, treneris arba sportininkas registruodamasis į varžybas patvirtina, kad varžybose dalyvaus pasitikrinęs sveikatą, prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią riziką ir atsakomybę bei įsipareigoja dėl to nereikšti varžybų organizatoriams jokių pretenzijų.

Asmeninėse varžybose kontrolinis laikas atitinkamai grupei nustatomas planuojamą grupės nugalėtojo laiką padidinus 2-2,5 karto.

Jei punkto stotelė nedirba (nėra garsinio ir šviesos signalo), turite atsižymėti greta Sport Ident stotelės esančiu komposteriu ant žemėlapio nurodytoje vietoje (trys laukeliai). Jei nėra komposterio, galite bėgti į kitą KP ir finišavus apie neveikiančią stotelę pranešti varžybų sekretoriui.

Registruodamiesi į varžybas sutinkate, kad Jūsų pavardė, vardas, gimimo metai, komanda ir rezultatas bus skelbiami https://dbsportas.lt puslapyje. Gimimo metai šalia rezultatų nerodomi, jie kaupiami statistikos ir kontrolės tikslais (kad žmonės rungtyniautų savo amžiaus ir pajėgumo grupėse). Asmenys, registruojantys į varžybas kitus žmones turi užtikrinti, kad iš registruojamų asmenų yra gavę sutikimus aukščiau nurodytai informacijai skelbti https://dbsportas.lt puslapyje. 

Dalyviai, užsiregistruodami į varžybas, sutinka būti fotografuojami ir filmuojami, o jų nuotraukos ir vaizdo medžiaga gali būti naudojama renginio viešinimo tikslais arba juos tikrinant dėl laikymosi kilnios sportinės kovos principų ir orientavimosi sporto taisyklių.

Kontaktai

Vidmantas Nakvosas    8 686 032 97

sprintai.okazuolas.lt

Rėmėjai