Naujienos

Sąžiningas dalyvavimas varžybose

Po pirmo turo Senamiestyje kilus diskusijoms dėl kai kurių dalyvių taisyklių nesilaikymo, šiame tekste išdėstysime priežastis, dėl kurių atsiranda reikalavimai sportininkams laikytis varžybų taisyklių.

Apibendinant, pagrindinės priežastys yra dvejos:

  • Sąžiningumas prieš kitus dalyvius - "fair play"
  • Reikalavimai varžybų organizatoriams bei jų atsakomybė

Garbingo žaidimo taisyklės (fair play)

Orientavimosi sporte garbingas konkuravimas yra vienas svarbiausių varžybų principas, kuomet sutartos taisyklės galioja visiems varžybų dalyviams. Lietuvos orientavimosi sporto federacijos patvirtintose OS varžybų taisyklėse 21.4 punktas kaip vieną iš dalyvio pareigų nurodo draudimą "bėgti per draudžiamas zonas, kurios pažymėtos žemėlapyje, o taip pat per pasėlius, sodus, daržus". Vieniems dalyviams taisyklių laikantis, o kitiems - ne, tampa neįmanoma užtikrinti varžybų sąžiningumo. Neretai taisyklių pažeidimo atvejų leido sportininkams "sutaupyti" vos kelias sekundes - ar kova dėl geresnio rezultato yra verta to? 

Sprinto žemėlapiuose draudžiamos zonos yra žymimos simboliais, kurie nurodo, jog tuos objektus kirsti yra draudžiama.  (Orientavimosi pradžiamokslis). Taigi, draudimas kirsti tokius objektus galioja, net jei prie objekto nėra įspėjančios markiruotės arba varžybų teisėjo. Varžybų dalyviai visų pirma vadovaujasi žemėlapio informacija - todėl negalima bėgti net ir per atvirus vartus, jei jie pažymėti kaip uždaryti, arba šokti per iš pažiūros įveikiamą tvorą/gyvatvorę, jei ji pažymėta draudžiamu simboliu.

Vilniaus sprintų taurės varžybose nesiekiame kontroliuoti varžybų dalyvių ar turėti pajėgumus susekti visus vietovėje įvykusius pažeidimus. Kai kuriuos pažeidimus galime užfiksuoti nuotraukose arba nuspėti nagrinėdami dalyvių tarpinius laikus (pvz. per išskirtinai trumpą laiką ir už visus kitus greičiau įveiktas prabėgimas tarp dviejų punktų yra itin įtartinas), tačiau tai visvien nesudaro prielaidų identifikuoti visų pažeidimų. Todėl veikiame alternatyviu būdu ir siekiame šviesti varžybų dalyvius bei "išgyvendinti" nesąžiningo kirtimo praktikas.

Kaip organizatoriai, dažniausiai susiduriame su kelių rūšių pažeidimais:

  • taisyklės pažeidžiamos iš nežinojimo: pvz. vienas dalyvis kirto tvorą, pažymėtą neįveikiamos tvoros simboliu ir teritoriją, pažymėtą "khaki" spalva, kadangi nežinojo, kad šie simboliai nurodo draudimą kirsti. Tokius atvejus galima išspręsti pateikiant aiškią informaciją ir sudarant kiek įmanoma daugiau galimybių dalyviams su ja susipažinti.
  • taisyklės pažeidžiamos iš skubėjimo, nepastebėjimo: tokias klaidas daro ir patyrę sportininkai. Pavyzdžiui, viename Norvegijos čempionate daugkartinis pasaulio čempionas Olav Lundanes prisipažino kirtęs draudžiamą zoną ir pats save diskvalifikavo, nors kitu atveju būtų laimėjęs aukso medalį. Prisipažinimų sulaukėme ir pirmo turo metu, labai dėkojame už nuoširdumą!
  • taisyklės pažeidžiamos tyčia: tokie atvejai rečiausi, tačiau neretai galima įtarti, jog taisyklės buvo pažeidžiamos sąmoningai. 

Reikalavimai varžybų organizatoriams

Varžybų organizatoriai turi organizuoti varžybas taip, jog vietovei nebūtų padaryta jokia žala bei nekiltų jokių nusiskundimų iš išorės. Dažnai organizatoriams tenka gauti leidimus varžyboms, dėl ko tenka sutikti su kai kuriomis sąlygomis (pvz. Bernardinų sode sportininkams buvo leidžiama bėgti tik takeliais). Daugiau ar mažiau pagrįstų priekaištų tenka sulaukti ir iš vietos gyventojų (pvz. sportininkai mindo puoselėjamas zonas, bėgioja po privačią teritoriją ar šokinėja per tvorą, kurią pastatė namo bendrijos nariai). Todėl žemėlapio braižytojas ir trasų planuotojas siekia kaip įmanoma labiau atsižvelgti į visus niuansus ir išvengti potencialių konfliktų.

Jei nesugebame surengti varžybų pagal įsipareigojimus, įmanoma, jog ateityje bus pasėtas nepasitikėjimas orientacininkais ir valdininkai nenorės išduoti jokių leidimų apskritai.

Garbingas trasos įveikimas yra paties dalyvio reikalas, todėl kviečiame būti sąmoningais ir vengti sutartų taisyklių laužymo. Savo ruožtu mes, organizatoriai, sieksime sudaryti sąlygas, kurios leis ir toliau mėgautis orientavimosi sporto nuotykiais. 

Rėmėjai